Persondatapolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

Hvis du har tegnet en forsikring via nærpension og dit pengeinstitut, vil forsikringen være tegnet i enten AP Pension, Topdanmark eller Gjensidige Forsikring. Nærpension er databehandler for AP Pension og Topdanmark, og det er derfor persondatapolitikken for AP Pension og Topdanmark, der gælder for dig. Du finder persondatapolitikken her:

AP Pensions persondatapolitik

Topdanmarks persondatapolitik

Her på siden kan du læse, hvordan nærpension indsamler og anvender dine personoplysninger som bruger på naerpension.dk og i eventuelle samarbejdsrelationer, hvor nærpension handler som selvstændig dataansvarlig.

1. Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?

Nærpension er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig ved din brug af nærpension.dk eller ved din kontakt til nærpension på mail, brev eller telefon. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

nærpension forsikringsformidling A/S
Østbanegade 135
2100 København Ø
CVR-nummer: 30591380
Telefon: 4324 2424
E-mail: mail@nærpension.dk

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

2. Indsamling af personoplysninger

Nærpension indsamler personoplysninger på flere måder, bl.a.:

  • Ved brug af cookies på nærpension.dk
  • Ved at du selv indsender dine oplysninger til nærpension pr. mail, brev eller anden digital kanal.
  • Ved at du mundtligt giver dine oplysninger ved kontakt til nærpension.


Bemærk, at når du henvender dig til os f.eks. via mail, brev eller telefonisk, giver du samtidig samtykke til, at vi må bruge de oplysninger, du sender os, til at behandle din henvendelse.

3. Hvilke oplysninger behandler vi?

De oplysninger, vi indsamler vil typisk være:

  • Dit navn, mailadresse, telefonnummer og andre kontaktoplysninger, evt. ansættelsessted, hvis du henvender dig som ansat i et pengeinstitut.
  • Indhold af en eventuel henvendelse fra dig, og vores svar på henvendelsen.
  • Din IP-adresse og dine bevægelser på nærpension.dk samt evt. hvilken internetbrowser, der har været anvendt ved anvendelsen af nærpension.dk.

4. Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er, at vi kan betjene dig bedst muligt, når du henvender dig pr. mail, brev, telefonisk eller på anden vis. Herudover er formålet med behandlingen af visse oplysninger, at du kan tilgå nærpensions hjemmeside, og at vi ønsker at optimere din oplevelse på hjemmesiden.

5. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Nærpension er en forsikringsformidler, der er omfattet af reglerne om forsikringsformidlere.

Nærpension behandler data i forbindelse med henvendelser via mail, brev, telefon og andre digitale kanaler. Grundlaget for vores behandling af data vil typisk være for enten at opfylde en aftale med dig eller en anden part eller for at forfølge en legitim interesse, hvis denne interesse går forud for din interesse i, at der ikke sker behandling af dine oplysninger.

Herudover vil behandling i visse tilfælde ske på baggrund af et samtykke, for eksempel når du henvender dig til os med spørgsmål, og i den forbindelse samtykker til, at vi må bruge dine oplysninger til at besvare din henvendelse.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b og f.

6. Modtagere eller kategorier af modtagere

Nærpension kan til administrative formål videregive oplysninger til koncernforbundne selskaber.

Nærpension kan i visse tilfælde dele dine personoplysninger med samarbejdspartnere, rådgivere, leverandører, eller andre tredjeparter, der handler på vegne af nærpension. Disse tredjeparter må ikke anvende dine data til egne formål.

Dine personoplysninger kan videregives til det pengeinstitut, som din henvendelse kan være relateret til. Tilsvarende kan oplysningerne videregives til det forsikringsselskab, som henvendelsen relaterer sig til. I begge tilfælde er det dog en forudsætning for videregivelse, at videregivelsen er nødvendig for besvarelse af henvendelsen til nærpension.

Ved videregivelse af persondata følger vi altid den til enhver tid gældende persondatalovgivning, og hvis det er påkrævet efter lovgivningen, vil vi indhente dit forudgående samtykke.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Nærpension behandler dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, som oplysningerne er indhentet til. Det betyder, at vi opbevarer oplysningerne, mens vi behandler en henvendelse og i en efterfølgende periode af hensyn til dokumentation. Her anvender vi generelt dansk rets regler om forældelse.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Dem kan du læse om herunder.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og hvis det er muligt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.

Ret til at trække et samtykke tilbage
Hvis retsgrundlaget for vores behandling af dine data består i, at du har givet samtykke til, at vi må anvende dine oplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Vi opfordrer dig dog til at kontakte nærpension først, så der kan være en dialog om sagen. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.