Digital integration

Fremtidens rådgivning er digital

Hos nærpension er I sikret den bedste og mest effektive digitale løsning til planlægning, afvikling og opfølgning på jeres rådgivningssamtaler med kunderne.

Et let pensionsoverblik

Nærpension har lanceret en digital løsning, der styrker og fremtidssikrer jeres salg og rådgivning. Vi har skabt helt enkle processer, som giver både rådgiver og kunde let adgang til data om og overblik over pensionen. Systemet udvikles i tæt samarbejde med pengeinstitutterne, de tre datacentraler, Keylane og Helbred & Forsikring.

Med nærpensions digitale løsning får I:

  • Velforberedte rådgivningssamtaler med overblik over alle fakta, inden I møder kunden. Ca. 75 pct. af sagerne helbredsvurderes inden rådgivningssamtalen.
  • Samtalen gennemføres med fuldt fokus på kundens muligheder og behov.
  • Alle aftaler oprettes automatisk ved tryk på en knap, og kunden underskriver med NemID.
  • Kunden får aftaledokumenter i Netbank. Hvis der er brug for opfølgning, får rådgiveren automatisk besked.

Sund forretning starter her

Vil I høre mere om nærpension og vores digitale løsning? Så kontakt os. 

Kontakt os

Hans Dines
nærpension