Fuldt fradrag uden loft

En livrente er desuden attraktiv, fordi din kunde får fuldt skattefradrag for sine pensionsindbetalinger. I modsætning til ratepensionen er der ikke noget årligt loft over indbetalingerne, når disse foretages via en arbejdsgiver eller løber i mere end 10 år.

Lav skat på afkastet

Når jeres kunder vælger en livrente, placeres opsparingen i en af AP Pensions livscyklusfonde. Her er investeringsrisikoen automatisk tilpasset kundens alder og kunden betaler kun 15,3 pct. i skat af det løbende afkast.

Se kundebrochure

Sund forretning begynder her

Vil I høre mere og styrke jeres salg af livrenter? Så lad os tage et møde.

Kontakt os

Hans Dines
Salgsdirektør