Klagevejledning

Ønsker du at klage?

Er du uenig i en afgørelse eller utilfreds med den måde din sag er blevet behandlet på, skal du i første omgang kontakte dit pengeinstitut, som har behandlet din sag.

Er nærpension rette modtager af din klage?

Nærpensions medarbejdere indgår almindeligvis ikke i den direkte rådgivning og sagsbehandling af dine forsikrings- og pensionsforhold. Typisk vil du som kunde have modtaget rådgivning i dit pengeinstitut.

Inden du sender din klage til nærpension, anbefaler vi derfor, at du overvejer, om nærpension er rette modtager af din klage, da det er sandsynligt, at nærpension ikke har indgået i den direkte behandling af dine pensions- og forsikringsforhold.

Den klageansvarlige hos nærpension

Vurderer du, at nærpension er rette modtager af din klage og er det i øvrigt ikke muligt at opnå enighed ved henvendelse til dit pengeinstitut, har du mulighed for at fremsende din klage til den klageansvarlige i nærpension.

Du kan fremsende din klage til den klageansvarlige i nærpension enten via e-mail eller med brevpost:

e-mail:
klage@naerpension.dk

brevpost:
nærpension forsikringsformidling A/S
Østerbanegade 135
2100 København Ø
Att: Den Klageansvarlige

Når du klager

Når vi har modtaget din klage, undersøger vi sagen og sender dig hurtigst muligt en bekræftelse på modtagelsen. Medmindre din sag er meget kompliceret, forventer vi at kunne give svar på din klage snarest muligt. I visse tilfælde kan vi have behov for at indsamle yderligere informationer fra andre parter, herunder de tilknyttede pengeinstitutter og forsikringsselskaber, og det kan derfor tage noget tid at komme frem til en konklusion. Du modtager svar på din klage enten pr. e-mail eller brev. Hvis vi under behandlingen af klagen får behov for yderligere oplysninger, kontakter vi dig.

Ikke medhold?

Hvis vi ikke kan give dig medhold i din klage, har du mulighed for at anke afgørelsen til de almindelige domstole (www.domstol.dk).