Klagevejledning

Ønsker du at klage?

Er du uenig i en afgørelse eller utilfreds med den måde, din sag er blevet behandlet på, skal du i første omgang kontakte dit pengeinstitut, som har behandlet din sag.

Er nærpension rette modtager af din klage?

Nærpension fungerer som administrativt bindeled mellem dit pengeinstitut og udbyderne af forsikringerne. De fleste forsikringer udbydes af AP Pension.

Nærpensions medarbejdere indgår almindeligvis ikke i den direkte rådgivning og sagsbehandling af dine forsikrings- og pensionsforhold. Typisk vil du som kunde have modtaget rådgivning i dit pengeinstitut eller fået håndteret din sag hos AP Pension.

Den klageansvarlige hos AP Pension

Hvis du ikke er tilfreds med den behandling, du har fået hos os, beder vi dig i første omgang om at drøfte sagen med den rådgiver i pengeinstituttet eller den afdeling i AP Pension, som du har været i kontakt med. Du kan skrive til kundecenter@appension.dk.

Hvis du fortsat er uenig i behandlingen af din henvendelse eller resultatet heraf, kan du klage til den klageansvarlige i AP Pension. Det kan du gøre ved enten at bede den afdeling, som du er i kontakt med, om at sende din henvendelse videre til den klageansvarlige eller ved selv at sende din klage til klageansvarlig@appension.dk eller med fysisk post til:

AP Pension
Att. klageansvarlig
Østbanegade 135
2100 København Ø

Du kan læse mere om processen for at klage på AP Pensions hjemmeside.