Fakta om den nye fond, AP Bæredygtig

Nyheder, Skema og FAQ: Ingen dato

Fælles for investeringerne i AP Bæredygtig er, at de i særlig grad støtter op om Paris-aftalens mål eller bidrager til et eller flere af FN’s 17 verdensmål (SDG-mål). Blandt de verdensmål, der understøttes er:   

Mål 3: Sundhed og trivsel

  • Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper. 

Mål 7: Bæredygtig energi

  • Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund.

  • Gør byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.
Mål 13: Klimaindsats
  • Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Aktier

Aktieporteføljen forvaltes af BankInvest og består af 150-200 aktier, som udvælges i et aktieunivers, hvor mindst 20 procent af omsætning er koblet til et eller flere af FN’s verdensmål. Samtidig skal aktieporteføljen have en CO2-udledning, der er mindst 50 procent lavere end det sammenlignelige indeks.

Obligationer

Obligationer udvælges alene blandt såkaldte ’green bonds’ som finansierer grønne projekter som bidrager positivt til klima- og miljøvenlig omstilling. Investeringsuniverset er obligationer med en lille kreditrisiko såsom stats- og realkreditobligationer.

Alternativer

Der investeres i tre typer af alternativer: 1) Vedvarende energi, 2) danske ejendomme og 3) skov. Fordeling i porteføljen er 60 procent i vedvarende energi, 30 procent i danske ejendomme og 10 procent i skov.

  • Investeringer i vedvarende energi sker i havvindmøller, landvindmøller, solenergi m.m., som bidrager til en bæredygtig omstilling af energiforbruget og direkte understøtter Paris-aftalens mål. 
  • Investeringer i nye danske ejendomme sker i byggeri, som er certificeret bæredygtigt, og samtidig vil der blive arbejdet med forbedringer i eksisterende byggeri, som fx har til formål at forbedre indeklimaet eller nedbringe energiforbruget. Investeringerne sker gennem AP Ejendomme.
  • Skovinvesteringer sker i skovbrug, der enten er certificeret i henhold til kriterierne fra FSC eller PEFC, eller er i gang med at blive certificeret.

Omkostninger

Investeringsomkostningerne ligger mellem 0,6 og 0,9 procent afhængig af valg af profil. Det er på niveau med AP Pensions aktivt forvaltede produkter.

Samarbejde med Matter

AP Pension har arbejdet sammen med Matter om udviklingen af AP Bæredygtig. Matter har blandt andet rådgivet AP Pension om kriterier for positiv udvælgelse af selskaber til aktieporteføljen samt overordnet om sammensætningen af porteføljen.

FILM: Få svar på dine spørgsmål om AP Bæredygtig

Her forklarer AP Pensions investeringsdirektør, Ralf Magnussen, mere om AP Bæredygtig: